Με την “σχεδία” στον Αυθεντικό Μαραθώνιο του 2019

Γράφτηκα στον Μαραθώνιο της Αθήνας του 2019 γιατι θα ήταν ο πρώτος που θα έτρεχε η (μεγάλη πια) μικρή μου αδερφή Αλεξία, και ήθελα να είμαι εκεί όταν θα τον τερμάτιζε. Αλλά επέλεξα να τον τρέξω (όπως τον έτρεξα τέλος πάντων) με την ομάδα της “σχεδίας”, γιατι με συγκινούνε οι προσπάθειες της να βοηθήσει τους…

Snowdonia Marathon Eryri review

I love the colour and noise of a large city marathon, but could I do it on a cold, rainy morning in Llanberis? My experience of Snowdonia Marathon!

Coming out as a fraud…

“Respect to you marathon-running guys though; you can’t blag a marathon” were Alistair’s first remarks to us after he had completed the notoriously difficult Snowdonia Marathon for his first attempt at the distance. Or words to that effect at any rate: I was too busy trying to evade his gaze, because I felt that that…

Breathe out and… taper!

On Sunday I went out for my last Long Run before the London Marathon, and have now began my taper: a period of reduced training volume, aimed at allowing the body to rest and recover before the main event. It was quite a hot day (a taste of real summer in early April, which my…

2017 London Marathon – March update

With just over a month to go before the big event on the 23 April, we have certainly entered the business end of my preparation for the Marathon! Ashby 20, my dress rehearsal race is next weekend (19 March) and a few days later we will enter the last month before London!.. I have to…

Marathon training as a dad – part two of very many!

Looking back to my first post on what marathon training with a first baby was like, the main themes were sleeplessness, confusion and making do! I am pleased to report that within a month or so, we have moved on significantly: Philip is much more settled and beginning to sleep through (most of) the nights,…

2017 London Marathon: an update.

It is customary for the most well-known charities, with very significant fundraising budgets, to provide their runners with running vests and other such branded kit. While I imagine it must be nice to run in the colours of your chosen charity, the gift we received from the kind people at the London Transport Museum meant…

Marathon training as a dad – part one of very many!

“Like most other runners at this time of year, I am throwing myself back into my training, rested, with renewed determination and free from all other distractions! Right? Wrong!”

First impressions from training for a marathon as a very new dad!